Wij hebben ruimte voor wat NU nodig is

Om in te kunnen spelen op veranderingen en behoeften hebben we slagkracht op de korte termijn nodig. Een flexibele organisatie die met lef in kan spelen op wat er nu nodig is en snel kan reageren zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. De schaarste in de woningmarkt vraagt om heldere keuzes tussen vaak duivelse dilemma’s. Dit vraagt om uitleg naar onze huurders en woningzoekenden.

thema’s stiltedialogen: schaarste, woonvormen, woonlasten, armoede, dromen, lef, toekomst
kwestie: onvoltooid verleden tijd, schaarste, van woning naar woonbehoefte