De reis naar het Vanplan

IJsseldal Wonen is onderweg naar een Vanplan.
In dit koersplan staat wat wij de komende vier jaar van plan zijn. Het Vanplan is geen statisch document (maar een beweging, reis) met een heldere en gezamenlijke stip op de horizon. Het plan komt tot stand door het organiseren van een Vision Quest.

Een Vision Quest is een hele oude traditie. In veel oude culturen werden jonge mensen op de rand van volwassenwording in een situatie gebracht waarin ze moesten overleven in omstandigheden die niet alledaags zijn. Die ‘reis’ was bedoeld om te ontdekken wie je bent en inzichten te verwerven waar je een leven lang mee toe kan. In onze tijd en onze cultuur zijn Vision Quests ook populair. Vaak zijn dat persoonlijke retraites in de natuur om op nieuwe gedachten over je werk of je leven te komen.

In die geest is ook onze Vision Quest opgezet. Vanuit IJsseldal Wonen zijn we op zoek naar een nieuwe koers in een wereld waarin veel verandert. Een koers van ‘fijn wonen’ in de breedste zin van haar betekenis. We willen niet zomaar een nieuwe koers en ook niet vanachter het bureau. We willen dit samen doen met onze partners en met de mensen voor wie we het doen.

Het proces

Fase1: Vision Quest

Samen met huurders, gemeenten, zorg en welzijn, architect, adviseur Atrivé en medewerkers van IJsseldal Wonen, in totaal 14 personen, beleggen we vier sessies:

  • Sessie 1 (11 april): kampvuur sessie (delen verhalen/kwesties over wonen)
  • Sessie 2 en 3 (16 mei en 30 mei): onderzoekssessies (creatief 30 dagen onderzoek naar de                                                   kwesties uit sessie1)
  • Sessie 4 (juni): tentoonstelling (delen en reflecteren van de resultaten)

Resultaat:  gezamenlijke stip aan de horizon.  Een vision. Dit visualiseren we in een product of kunstwerk

Fase 2: Koers ( jul, aug, sept)

Wat betekent de vision (uit fase1 Vision Quest) voor de koers van IJsseldal Wonen? Analyse op alle organisatiegebieden.

Resultaat: nieuwe koers voor IJsseldal Wonen

Fase 3: De strategie (okt)

De doorvertaling van de koers naar de strategie voor IJsseldal Wonen.

Resultaat: Het Vanplan

Fase 4: acties en implementatie (okt, nov)

De acties uit het Vanplan zijn uitgezet in de organisatie en voeren we uit.

Resultaat: jaarplannen, uitvoer acties

“Samen werken aan solidariteit”

Dave van Zalk