Woongeluk is breder dan een dak boven je hoofd

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het woongeluk in bredere zin. Woongeluk bestaat in eerste instantie uit een dak boven je hoofd in een veilige omgeving. Maar er is meer dan dat. Ook andere behoeften spelen een grote rol bij het ervaren van woongeluk, zoals de sociale inbedding in de buurt, woonomgeving, meer groen, voorzieningen. Zelf invloed kunnen uitoefenen en zoveel mogelijk keuzevrijheid is belangrijk om een echt thuis te creëren.

 thema’s stiltedialogen: thuis/eigen plek, samen/de gemeenschap, duurzaamheid, groen/ruimte, (woon)behoeften en belangen

kwesties: tevredenheid, leven en wonen, van woning naar woonbehoefte