Ik en wij en het goede gesprek

Hoe kunnen het individuele belang en het collectieve belang samengaan?
Is het een spanningsveld of is het een voortdurende beweging van het een naar het ander?
Bij welk perspectief starten wij? Bij het individu of bij het collectief?