Onvoltooid verleden tijd

Onze woningen blijven 100 jaar bestaan. Hoe kunnen we nu bouwen voor de toekomst? We kunnen aan de hand van het verleden beter begrijpen hoe we in de toekomst moeten bouwen

We houden dan rekening met:

Onze mobiliteit; hoe verplaatsen wij ons?
Energie en klimaat
In welke samenleving leven we?
Hoe vinden onze ontmoetingen plaats
Op welke manier is er verbondenheid?
Hoe ziet ons huis er fysiek uit?
Wat voelt als thuis?