Schaarste

Wat is schaarste eigenlijk?

Een vraag waarin niet kan worden voorzien
Een kans om met minder te kunnen. Besef van grenzen
Een manier van kijken
Schaarste is relatief, tijdsgebonden
Schaarste is geestelijke armoede
Een illusie van de moderne tijd
Een kans om te verdiepen
Te vernieuwen
Een perspectief van materiele behoeften

Schaarste is weinig beschikbaarheid van woningen en wonen. Dat betekent dus steeds meer afhankelijkheid van de verhuurder. Hoe verhouden wij ons hiertoe?